воскресенье, 20 сентября 2020 г.

Куда исчезла слава музыкального Самарканда?

Наднациональное проявляется в основном в искусстве. Итальянскую песню «Феличита» в исполнении Аль Бано и Ромины Пауэр, песни Аллы Пугачёвой и других мастеров не стареют и воспринимаются всеми народами как свое национальное. Высокое искусство имеет глубокие национальные корни, рождается в глубине души.

Когда поёт Джурабек Набиев или бухарская певица Юлдуз Турдиева классические песни из Шашмакома ни один таджик не думает, что эти певцы узбеки.  Потому что настоящее искусство наднационален, не уместится в национальные рамки.

Во второй половине 20-го века в Таджикистане и Узбекистане жили и творили великие мастера макомного пения Нериё Аминов, Барно Исхакова и другие. Когда они пели никто не думал, что они еврейи.

четверг, 17 сентября 2020 г.

Что такое родной язык?

 Таджик с древнейших времён разговаривал с Богом на своём родном языке. Родной язык на таджикском – забони модарӣ, что означает язык, приобретённый с молоком матери. На таджикском языке колыбельная это алла. Алла значит Аллах, Бог.

 Вот с этого момента начинается познание Бога через родной-материнский язык. Разговор с Богом на этом не заканчивается, а увеличивается с ростом, взрослением человека.

 Такие религиозно-мистические мероприятия как Мавлюди (день и месяц рождения пророка Мухаммада), благословения имамов мечетей (амр бар маъруф ва наҳй бар мункар - наставления на добрые дела и запрет на недобрые), даже немусульманские мероприятия типа Бибисешанбе и Мушкилкишо, где собираются женщины проводят у таджиков Узбекистана на родном языке.

среда, 9 сентября 2020 г.

Охирсухан ба романи «Лаклаки сафед»

 Баҳром Истамқулов бо китобҳои «Бо дуои модар» ва «Дарси ҳаёт» соҳибқалам ва соҳибистеъдод будани худро исбот карда буд. Ба ин сабаб камина ба ӯ гуфта будам, ки аз байни ин ҳикояҳои навишта чопкардааш қариб маводи як роман фароҳам омадааст ва ташвиқ кардам, ки саргузашти зани муштипар Назокатро пурратар рӯи қоғаз оварад. Солҳои ҷанги зиддифашистӣ ба сари мардуми мо чӣ балоҳое, чӣ фоҷеаҳое овард, бисёр навиштаанд. Баҳром Истамқулов солҳои ҷанг ва баъдиҷангиро дар як давраи калон то соли 1970 ба тасвир мегирад. Ба сабаби он ки маводи тасвиршаванда хеле калон аст, дар бисёр мааврид мухтасарбаёнӣ мекунад.

 

суббота, 29 августа 2020 г.

Титульные и нетитульные

Кто придумал термин титульная нация? Безусловно он гений! Если бы не этот термин я затруднялся бы определит свое положение в обществе, я как представитель малочисленного (в этой республике) народа нахожусь на какой ступени общественной лестницы.

Нам не титульным очень хорошо! В том смысле, что ни отвечаем ни за что. Как ржавый гвоздь в бревне у нас в мозгу крепко укоренилось понятие: в титульной стране за все в ответе титульная нация.

четверг, 18 июня 2020 г.

20-ӯми июн – зодрӯзи шоир Хумӣ


Ҷамол Сироҷиддини Хумии Самарқандӣ бародари Баҳодури Танбӯри Тайлоқист, ки дар айни авҷи эҷод панҷ сол пеш вақти шеърхонӣ дар назди мардум аз сактаи дил ногаҳон вафот кард. Аз рузи аввали қалам гирифтанаш то соати охири умраш шоири ҳақиқӣ буд, ҳам аз дарун ҳам аз берун. Тоҷик буд, аммо аз адибони ӯзбек дӯстони зиёде дошт, аз Бухоро, Фарғона, Тошканд ва дигар чойҳо ба хонааш шоирон меомаданд. Бо шароби дастӣ ҳамаро зиёфат мекарду шеъхонӣ баргузор мегардид. Афсӯс, сад афсӯс, ки имрӯз бо мо нест.
Ёдаш гиромӣ бод!

Падарбузурги Хумӣ имом-хатиби мадрасаи Тиллокорӣ буда солҳои муллокушӣ гурехта ба деҳотӣ ӯзбекнишин паноҳ бурдааст ва аз ин сабаб Хумӣ дар мактаби ӯзбекӣ хондааст.

Ин шеъри камина аз китоби “Оҳангҳои Самарқанд”, саҳ 28 нашр мешавад.

среда, 17 июня 2020 г.

ОБ УСТО ИБРОХИМЕ, ГЕНИАЛЬНОМ УЧЕНИКЕ ГЕНИАЛЬНОГО УСТО ШИРИНА МУРОДОВА


Все кто знаком мало по малу о реставрации архитектурных памятников старины Самарканда, знает, что значительная часть сложных реставрационных работ принадлежит покойному усто Иброхиму Шермухамедову.

Вместе с академиком усто Ширином Муродовым работал в Самаркандском и Бухарском залах театра оперы и балета имени Навои. Участие в реставрации медресе Куколдош в Ташкенте, оформлении театра Мукими и другие работы принесли славу самаркандскому мастеру.

вторник, 11 февраля 2020 г.

Далелҳои раднопазир оид ба зарурати эҳёи хат ва номи забон

1.       Забони адабию шифоҳии форсӣ 1300-сола торих дорад.
Он баъди забони юнонӣ дуввумин забони машҳур ва пуркорбурди классики ҷаҳонист. Дигар ҳама забонҳои ҷаҳонӣ дар ин раддабандӣ поинтар аз порсиянд.
2.       Забони форсӣ (яъне бо назардошти ҳама кишварҳои порсизабон) дар теъдоди анвои мақолҳо (яъне зарбулмасалҳо) бар ҳама забонҳои дунё пешдастӣ дорад. Зеро таҷоруби на танҳо 1300-соли пасин, балки пеш аз онро низ дар худ ғунҷондааст. Ва бо ин далел бадеитарин забон аст.
3.       Забони порсӣ беҳтарин ва ширинтарин забони дунё буда аз даҳ шоири радаи аввали ҷаҳон панҷ нафари онон форсанд.
4.       Забони форсӣ дар тӯли мавҷудияти худ бисту панҷ миллион калима сохтааст, ки гувоҳ ба хиради олии порсизабонон аст. Ҳеҷ як забони дигар ин қадар калима сохта натавонистаааст.
5.       Дар ягон забони дигар луғатномае ба мисли Луғатномаи Деҳхудо дар ҳафдаҳ ҷилд ва ё Фарҳанги Муинро дар шаш ҷилд пайдо карда наметавонед.
6.       Забони порсӣ дар 28 кишвари ҷаҳон мавриди истифода мардум аст бо ҳамин хати арабиасоси худ,  танҳо дар  Вароруд, яъне Мавароуннаҳр 29-ӯм кишвар Тоҷикистон пофишорӣ дорад, ки хаташро Кирил ва Мефодий эҷод кардаанд
7.       Забони форсӣ байни забонҳои пуркорбурди интернетӣ дар мақоми 13-ум аст. Зеро ин воситаи фановарӣ дар Ғарб пайдо шуда мардумони эронӣ ба он дертар дастрасӣ пайдо кардаанд.
8.       Забони форсӣ дар бобати бо як калима ифода кардани маъноҳои гуногун низ дар байни забонҳои дунё беҳамтост.

Ин маълумотро камина аз навиштаи интернетии Пошо Хуросонӣ гирифтам. Ва гуфтаниям, ки мо тоҷикон боз бо карахтии фикрӣ номи забонамонро ба асли худ форсӣ наномида, хату алифбои 1300-соларо пушти по задан гирем, аз ҳамаи ин шӯҳрате, ки забони порсӣ дар ҷаҳон дорад, берун хоҳем монд.

Зиёда аз ин нишони заифхирадии мо хоҳад буд дар пеши назари мардуми ҷаҳон. Мо барои барқарор кардани хату алифбои форсӣ дар се даҳсолаи истиқлол қариб коре накардем. Ин гуноҳи азими моро оё наслҳои оянда мебахшида бошанд?

Ҳоло ҳам дер нашудааст, вақти он аст, ки сарвари давлат, пешвои миллат Эмомали Раҳмони мӯҳтарам, дар ин боб иқдоми таърихи кунанд ва номи худро дар сафҳои торихи забони модарӣ бо ҳуруфи заррин ба ёдгор гузоранд.


пятница, 10 января 2020 г.

Интеллигент номер один Самарканда


Я в филологическом факультете СамГУ учился 1964-69 годы.

Хороших преподавателей было не мало.

Но среди них ярко выделялся профессор Ботурхон Валиходжаев. Он был более интеллигентен, более честен, более добр чем другие.

В то время факультет узбекской и таджикской филологии вместе с факультетом иностранных языков располагался в нынешнем здании Института иностранных языков Самарканда.

В те советские годы деканом назначили Ботурхона Валиходжаева. Мы не были знакомы. Когда я сдавал экзамен по политэкономии капитализма он зашел участвовать в экзамене.

понедельник, 6 января 2020 г.

Устод Зеҳнӣ


Бо шунидани номи Зеҳнӣ китобҳои машҳурашон “Санъатҳои бадеӣ дар назми тоҷикӣ” ва “Санъати сухан” ба ёд меоянд. Устод Зеҳнӣ бо Деҳотӣ ва Болта Ортиқзода аз як маҳҳаллаи хушобу ҳавои Самарқанд, Боғи майдонанд, ки аз байнаш ҷӯйи зулолоби Обираҳмат ҷорист.

Вақте дар донишгоҳи Самарқанд мехондам, омадани устод Зеҳниро тавассути шоир Салим Кенҷа шунида ба дидорбинӣ мерафтем. Дар ҳавлии самарқандии устод писарашон Фарҳод бо хонаводааш мезист. Сӯҳбати Салим Кенҷа бо устод оиди шеър метафсиду каминаи носир сомеъ будам. Вақте ки палав омад, Салим Кенҷа мегуфтанд: Муаллим шумо мусалласпази зӯр, ҳеҷ кас шумо барин пухта наметонад!

среда, 25 декабря 2019 г.

50 лет в профессиональной журналистике!


Знаменитый самаркандский журналист, историк и блогер Тошпулот Рахматуллоев отметил 25-летие журналисткой деятельности.

И я тоже вспомнил, что свою трудовую профессиональную работу как журналист начал в 1969 году в редакции газеты «Комсомоли Тоджикистон» где проработал три года.

У меня теперь 50 лет творческой работы в сфере жулналистики! Журналистика тяжелый друд, не всем по плечу.